lat рус

Pirmā un pieredzes bagātākā nekustamā īpašuma kompānija
LATVIJĀ UN SANKT-PĒTERBURGĀ KOPŠ 1991. GADA


 

PAKALPOJUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA, PĀRDOŠANA, NOMA, ĪRE

Nekustamā īpašuma PIRCĒJIEMun NOMNIEKIEM sniedzam konsultācijas par situāciju nekustamā īpašuma tirgū; piemeklējam prasībām atbilstošus nekustamā īpašuma objektus; organizējam objektu apskates un pārrunas ar objektu īpašniekiem; konsultējam kreditēšanas jautājumos; palīdzam juridiski pareizi noformēt darījumu.

Nekustamā īpašuma ĪPAŠNIEKIEM palīdzam noteikt objekta reālo tirgus vērtību; sagatavojam darījumam nepieciešamo dokumentu juridisko paketi; izstrādājam objekta reklāmas stratēģiju; nodrošinām profesionālas objekta prezentācijas potenciālajiem objekta pircējiem vai nomniekiem; pārstāvam īpašnieku intereses pārrunās ar potenciālajiem pircējiem vai nomniekiem; kārtojamnekustamā īpašuma īpašumtiesību nostiprināšanas formalitātes valsts un pašvaldību iestādēs.

 

VĒRTĒŠANA

NIRA Fonds sertificētie vērtētāji sniedz profesionālus, neatkarīgus īpašuma novērtēšanas pakalpojumus kopš 1994.gada.

Esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi, veicot nekustamā īpašuma novērtēšanas darbus gan valsts un pašvaldību pasūtījumos, gan lielākām Latvijas bankām un starptautiskām investīciju kompānijām.

NIRA Fonds veic nekustamā īpašuma novērtēšanu:

 • klientu pašu zināšanai
 • kredīta saņemšanai kredītdiestādē
 • mantiskā ieguldījuma novērtēšana iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā
 • iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (uzturēšanās atļauju noformēšanai)
 • maksātnespējas administratoriem izsoļu organizēšanai
 • tiesvedībai u.c.

Mūsu vērtējumus pieņem visās lielākajās bankās Latvijā un visās pašvaldību un valsts iestādēs!

Novērtējuma atskaites sagatavošanas laiks: 

3-5 dienas (atkarībā no objekta sarežģītības pakāpes) vai 1-3 dienu laikā, ja klientam vērtējums ir nepieciešams īpaši steidzami.

Pasūtīt nekustamā īpašuma vērtējumu Jūs varat pa tālruni: 

+371 27011887 vai e-pastu: nira@nirafonds.comvika@nirafonds.com.

 

KONSULTĀCIJAS 

NIRA Fonds konsultāciju pakalpojumi noris, balstoties uz mūsu analītiskajiem pētījumiem dažādos nekustamā īpašuma segmentos. Mēs piedāvājam:

 • nekustamā īpašuma labākā izmantošanas veida koncepcijas izstrādi;
 • finansējuma organizēšanu objekta iegādē vai attīstīšanā;
 • juridiskās konsultācijas;
 • konkrētā nekustamā īpašuma segmenta izpēti;
 • nekustamā īpašuma tehniskās ekspertīzes organizēšanu u.c.  

 

APSAIMNIEKOŠANA 

Viens no NIRA Fonds darbības virzieniem ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Kompānija piedāvā plašu pakalpojumu spektru komercobjektu un daudzdzīvokļu māju, dzīvokļu un privātmāju apsaimniekošanā un ekspluatācijā, sākot ar koncepcijas izstrādi un konsultācijām īpašuma ekspluatācijas jautājumos un beidzot ar kompleksas apsaimniekošanas organizēšanu.

Daudzu gadu pieredze darbā dažādās valstīs ir izveidojusi profesionāļu komandu, kuri mūsu klientiem garantē apsaimniekošanas procesa caurspīdīgumu, savlaicīgu un kvalitatīvu apsaimniekošanu un kompleksu pieeju sarežģītu situāciju risināšanā.

Tiem klientiem, kuri iegādājas Latvijā īpašumus investīciju nolūkos, piedāvājam tos iznomāt/izīrēt, veicot nepieciešamo nomas/īres līgumu sagatavošanu, īpašuma regulāru uzraudzīšanu, ikmēneša darba ar nomniekiem/īrniekiem īstenošanu, kā arī, protams, sniedzot īpašniekiem visas nepieciešamās atskaites.

Vairāk uzzināt par apsaimniekošanas jautājumiem Jūs variet, piezvanot pa tālruni: 

+371 22311189, Sanita Jakovļeva, pārvaldniece.

Ņemot vērā klientu vēlmes, NIRA Fonds piedāvāpakalpojumus dzīvokļu un namu īpašniekiem:

 • īpašuma uzturēšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pakalpojumu izstrādi;
 • komunālo un citu nepieciešamo pakalpojumu sniedzēju piesaisti, tostarp ēkas kārtējo un kapitālo remontdarbu plānošanu un izpildi; 
 • īpašumā īstenoto darbu kvalitātes kontroli; 
 • grāmatvedības pakalpojumus, nodrošinot savlaicīgu nomas un pakalpojumu maksājumu kontroli, ēkas apsaimniekošanas izdevumu analīzi un optimizācijas risinājumu izstrādi;
 • juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • drošības sistēmu un pakalpojumu organizēšanu;
 • brīvo telpu iznomāšanu atbilstoši klienta komerciālajiem mērķiem un ikdienas darbu ar nomniekiem;
 • atskaites par visiem veiktajiem darbiem;
 • informāciju par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm komercīpašumu segmentā;
 • mārketinga pasākumu izstrādiīpašuma tēla izveidei un maksimāla īpašuma piepildījuma nodrošināšanai;  
 • konsultācijas jauno projektu attīstītājiem optimālas namīpašuma ekspluatācijas pasākumu izveidei. 

28 GADI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGŪ. AUGSTĀKĀS KVALITĀTES SERVISS.